“What it feels like for a girl”

“What it feels like for a girl”

Logo

Toto logo vzniklo k chystané výstavě malíře Kryštofa Novotného. “What it feels like for a girl” je výstava zachycující ženy a jejich radosti i smutky a strachy. Začíná smrtí a přes smutek a bolest se přerodí do pozitivní části, která obsahuje lásku, mateřství a další pozitivní emoce. Malíř měl už od začátku jasnou představu - ženská busta, světlo a stín, žena a správný pohled na feminismus. Hlavní prioritou se pro mě stalo, souznění loga s jeho tvorbou.

autor: Barbora Magulová

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem, impedit facilis! Nobis quas exercitationem repellat optio debitis, ut necessitatibus earum. Eos ea pariatur doloremque, quibusdam architecto ipsum consequatur iste voluptas.
notum