“What it feels like for a girl”

“What it feels like for a girl”

Logo

Toto logo vzniklo k chystané výstavě malíře Kryštofa Novotného. “What it feels like for a girl” je výstava zachycující ženy a jejich radosti i smutky a strachy. Začíná smrtí a přes smutek a bolest se přerodí do pozitivní části, která obsahuje lásku, mateřství a další pozitivní emoce. Malíř měl už od začátku jasnou představu - ženská busta, světlo a stín, žena a správný pohled na feminismus. Hlavní prioritou se pro mě stalo, souznění loga s jeho tvorbou.